International Children's Digital Library
 

Title: Дүрслэх урлагийн нэр томъёоны тайлбар толь
Read Дүрслэх урлагийн нэр томъёоны тайлбар толь
Read with ICDL Reader

Language: Монгол
Type: Unknown
Genre: Science Fiction and Fantasy
Created by:
  • П. Мягмарсүрэн (Author)
Abstract: Сургуулийн бага дунд ангийн сурагчдад дүрслэх урлаг зургийн хичээлүүдийн мэдлэгийг бататгахын зэрэгцээ бие даан илүү мэдлэг мэдээлэл олж авахад энэ ном гарын авлага нь болно.

Publisher: Битпресс
Published: 2007
Published in: Монгол
Contributed by: Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яам

Note: While we have determined that we have rights to redistribute this book on this website, we are not authorizing you or anyone else to further redistribute this book. These books are for your personal use only.