International Children's Digital Library
 

Title: Sei chimupanze ane mhanza
Read Sei chimupanze ane mhanza
Read with ICDL Reader

Language: ChiShona
Type: Fiction
Created by:
  • Mary-Rose Mbarga (Author)
  • Stanley Nyamfukudza (Translator)
  • Mashet Ndhlovu (Illustrator)
Abstract: Mubhuku rino, vamwe Mai vanosiya mwana wavo musango kwenguva yakareba. Mwana uya anotanga kuchema obva anzwika neTsoko yaizvifambira zvayo musango. Tsoko iya inotora mwana uya yoinda naye kumba kwayo. Panodzoka mai vaya, vanorohwa nehana kuvona mwana wavo asisipo. Vanofunga zvokuenda kuN'anga kuti vatsvage zano. N'anga iya inovaudza kuti vaise mabanana mumvura inopisa kuti vateye Tsoko iya. Saka sei Tsoko ane mhanza? Kuti muzive maperere enyaya iyi, verengai bhuku rino.

Publisher: Boka rinovona nezvokunyorwa kwaMabhuku muZimbabwe.
Published: 2002
Published in: Zimbabwe
ISBN: 0-7974-2386-9
Contributed by: Mashet Ndhlovu

Note: While we have determined that we have rights to redistribute this book on this website, we are not authorizing you or anyone else to further redistribute this book. These books are for your personal use only.