International Children's Digital Library
 

Title: Хөдөлмөрийн үнэ цэнэ
Read Хөдөлмөрийн үнэ цэнэ
Read with ICDL Reader

Language: Монгол
Type: Fiction
Genre: Folk and Fairy Tales
Created by:
  • Эржан Динчэр (Author)
Abstract: Энэ цуврал үлгэрүүдээ, багачууддаа сайн сайхан зан чанар эзэмшүүлэхийн тулд сонгосон юм. Гэр бүлдээ туслах, хариуцлага хүлээх, уучлалт гуйх, бусдын сэтгэлийг засах гэх мэт чухал сэдвүүдийг хамарсан байгаа.

Publisher: Мөнхийн үсэг ХХК-ийн хэвлэлийн газар
Published: 2006
Published in: Монгол
ISBN: 99929-6-426-X
Contributed by: Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яам

Note: While we have determined that we have rights to redistribute this book on this website, we are not authorizing you or anyone else to further redistribute this book. These books are for your personal use only.