International Children's Digital Library
 

Title: Долоон бөхтзй тэмээ
Read Долоон бөхтзй тэмээ
Read with ICDL Reader

Language: Монгол
Type: Fiction
Created by:
  • Жамбын Дашдондог (Author)
Abstract: Говийн малчин айлын хүү бороотой өдөр үлгэрийн оронд очихийн тулд тэмээ зурж байгаа тухай. Гэрийнхнийгээ бүгдийг авч явахын тулд тэмээндээ долоон бөх зурж, бас замдаа учирсан саадыг гатлахын тулд тэмээгээ эвэртэй, сэлүүртэй, далавчтай болгож байгаа тухай өгүүллэг.

Publisher: Хаан принтинг
Published: 2003
Published in: Монгол
ISBN: 99929-5-681-X
Contributed by: Хүүхдийн номын ордон

Note: While we have determined that we have rights to redistribute this book on this website, we are not authorizing you or anyone else to further redistribute this book. These books are for your personal use only.