International Children's Digital Library
 

Title: Зааны тугал
Read Зааны тугал
Read with ICDL Reader

Language: Монгол
Type: Fiction
Genre: Folk and Fairy Tales
Created by:
  • Нурэфшан Чаглароглу (Author)
Abstract: Нөхөрлөлийн ойд амьдардаг зааны тугалаар дамжуулан хүүхдэд, жижиг алдаа нь том аюулд хүргэж болдогийг, галаар тоглох нь ямар их аюултайг, бас их гарз хохиролтой болохыг мөн үнэнээ хүлээх нь сайхан чанар болохыг, үнэнээ хэлснээр хичнээн амар амгалан, тайван амьдардагийг ойлгуулна.

Publisher: Мөнхийн үсэг ХХК-ийн хэвлэлийн газар
Published: 2006
Published in: Монгол
ISBN: 99929-6-392-1
Contributed by: Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яам

Note: While we have determined that we have rights to redistribute this book on this website, we are not authorizing you or anyone else to further redistribute this book. These books are for your personal use only.