International Children's Digital Library
 

Title: Эрс тэсийн орон
Read Эрс тэсийн орон
Read with ICDL Reader

Language: Монгол
Type: Fiction
Genre: Folk and Fairy Tales
Created by:
  • Нурэфшан Чаглароглу (Author)
Abstract: Энэ үлгэрүүд нь хүүхдийг төсөөллийн сонирхолтой ертөнцөөр аялуулж, тэдэнд олон талын ойлголт, ухагдхуун, шинж чанарыг хөгжилтэй байдлаар сургах ач холбогдолтой.

Publisher: Мөнхийн үсэг ХХК-ийн хэвлэлийн газар
Published: 2006
Published in: Монгол
ISBN: 99929-6-413-8
Contributed by: Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яам

Note: While we have determined that we have rights to redistribute this book on this website, we are not authorizing you or anyone else to further redistribute this book. These books are for your personal use only.