International Children's Digital Library
 

Title: Өнчин цагаан ботго
Read Өнчин цагаан ботго
Read with ICDL Reader

Language: Монгол
Type: Fiction
Genre: Folk and Fairy Tales
Created by:
  • Б. Баавар (Editor)
Abstract: Эрт цагт нэгэн ноён тэнгэрийн эзэн хаанд гурван жилд нэг удаа 100 цагаан тэмээгээр бэлэг барьдаг байжээ. Нэгэн удаа нэг цагаан тэмээ дутахад зарц охины яриг цагаан ингийг сариг цагаан ботгоноос нь салган өгч явуулжээ. Эх үр хоёр 2 талд биесээ санан санан нулимас унагаан бөн бөн шогшин... Үлгэр эх үрийн холбоон нандин сайхан чанар, хайр энэрэл, зовлон зүдгүүр, харгис явдал зэргийг тод томруунаар дүрсэлжээ.

Publisher: Адмон ХХК-д эхийг бэлтгэж, хэвлэв
Published: 2003
Published in: Монгол
ISBN: 99929-0-183-7
Contributed by: Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яам

Note: While we have determined that we have rights to redistribute this book on this website, we are not authorizing you or anyone else to further redistribute this book. These books are for your personal use only.